Valbeveiliging

valbeveiliging
Valbeveiliging

Guardian staat voor bescherming, veiligheid. Wij willen bijdragen aan het veilig werken op vlakke daken, daar waar onze expertise ligt.

De valbeveiligingsystemen die Guardian aanbiedt (Soter Safety Systems by QBM), kenmerken zich door hoge kwaliteit en doorlopende ontwikkelingen tegen een concurrerende prijs. De uitgebreide kennis en ervaring die we hebben opgedaan bij het ontwikkelen van onze bevestigingsoplossingen voor platte daken, heeft ons geholpen bij de ontwikkeling van de systemen voor het veilig werken op hoogte.

Naast de systemen voor horizontale toepassingen, bieden we sinds kort ook oplossingen voor verticale systemen en overheadtoepassingen. Daarnaast geeft Guardian allesomvattende technische ondersteuning zoals installatiehulp en training op locatie.

Jaarlijks melden 6300 mensen zich bij een Eerste Hulp post na een val van hoogte tijdens het werk. Zo’n 20% wordt als gevolg daarvan opgenomen (1200) en 3% overlijdt (18). Ons doel: deze aantallen zo ver als mogelijk verminderen.

In iedere situatie waarin het risico op een val bestaat, dient een systeem te worden ontwikkeld (zie afbeelding links)

Een bekend veiligheidsvoorschrift op locaties waar werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd is: 'Probeer waar mogelijk werken op hoogte te vermijden!'

Samen moeten we proberen om de risico's tot een minimum te beperken. De huidige wet- en regelgeving schrijft voor dat bij het werken op daken het beste systemen voor 'werkplekbegrenzing' kunnen worden gebruikt. Het doel van de valbeveiligingsystemen die Guardian aanbiedt, is om het valgevaar tot een minimum te beperken.

Productassortiment

De valbeveiligingssystemen die wij aanbieden en toepassen, zijn geschikt voor alle soorten en typen platte daken.

'Het snelst en meest eenvoudige systeem om te installeren op de markt!'

Auditering

Conform het Bouwbesluit 2012 moet voor nieuwbouw en renovatie worden aangegeven hoe onderhoud op en aan gebouwen veilig kan worden uitgevoerd. Als onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder maatregelen, moeten er gebouwgebonden voorzieningen worden aangebracht.

De Europese norm EN 795 uit 2012 (Persoonlijke Beschermingsmiddelen tegen Vallen) beschreef waar ankervoorzieningen voor valbeveiliging aan moeten voldoen. Toen deze norm eind 2015 werd goedgekeurd door alle landen en instellingen, was dat met de waarschuwing dat gebouwgebonden ankervoorzieningen niet langer onder de PBM richtlijnen vallen. Gebouwgebonden ankervoorzieningen zijn sindsdien ondergebracht onder de bouwrichtlijnen.

Hoewel er dus geen norm is voor gebouwgebonden ankervoorzieningen kan er wél getest worden of systemen voldoen aan de EN 795:2012.

Het Britse SATRA Technology Centre is het testinstituut voor valbeveiligingssystemen. De valbeveiligingsystemen van Soter worden ook getest door dit instituut en voldoen aantoobaar aan de gestelde normen.

Ruud Pelzer:

Hi there, you are now visiting our English website, however I can see you browser language is Dutch. Would you prefer browsing our website in Dutch?

Hi there, you are now visiting our Dutch website, however I can see your browser language is not Dutch. Would you prefer browsing our website in English?

Hi there! Do you prefer browsing our website in English?

Yes, please No, thanks
NL