NL

Privacy Policy

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens verantwoordelijk, met inachtneming van alle relevante bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruik persoonlijke gegevens

Wij verzamelen, gebruik en wisselen uw persoonlijke gegevens alleen uit aan derden, als dit is toegestaan door de wet of door uw toestemming.

Met persoonlijke gegevens wordt alle informatie bedoeld die kan worden gebruikt om u als persoon te identificeren en terug geleid kan worden naar u) zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken en slaan persoonlijke gegevens alleen op voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt voorgeschreven door wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke (verantwoordelijk voor de gegevensbescherming) is onderworpen. Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met wettelijke vereisten.

We kunnen uw informatie delen met andere bedrijven in onze groep om bepaalde diensten te verlenen. Groepsmaatschappijen kunnen zich bevinden in landen die niet zorgen voor een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming. Wij garanderen passende gegevensbescherming door contractuele overeenkomsten met de bedrijven in de groep.

U dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met dergelijke gegevensoverdrachten.

Gegevensbeveiliging / veilige gegevensoverdracht

Door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligen we onze IT-systemen tegen onbedoelde toegang, toegang, overdracht, binnenkomst, verlies en distributie, evenals vernietiging en wijziging door niet-geautoriseerde personen.

De datatransmissie van persoonlijke gegevens op onze websites is beschermd volgens de nieuwste technische normen.

Nieuwsbrief-abonnement

Gebruikers van onze website kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Aanmelden voor een nieuwsbrief vereist registratie van een geldig e-mailadres. Er zal geen openbaarmaking van persoonlijke gegevens die worden verzameld in de nieuwsbriefdienst aan derden.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link aan het einde van elke nieuwsbrief.

Uw rechten

Als u contact met ons opneemt via de aangeboden contactopties, worden uw contactgegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet bekendgemaakt aan derden.

Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld het bewaren van gegevens), hebt u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonlijke gegevens (voor de toekomst) te verwijderen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we kunnen aantonen dat dwingende legitieme belangen prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking van de gegevens bestemd is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U hebt het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking voor de toekomst op elk gewenst moment in te trekken zonder opgaaf van redenen.

Contact

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, is de verantwoordelijke instantie:

Guardian BV
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
Nederland

Sanne Berkvens
e-mail: sanne@guardian.nl

SFS Data Protection Officer
Christina Schönenberger
e-mail: dataprotection@sfs.biz

 

Disclaimer

Als provider zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud die door ons wordt gepubliceerd volgens de algemene wettelijke bepalingen. De inhoud van onze website wordt naar beste weten en op onze manier samengesteld en bijgewerkt. We kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, correct en in ieder geval up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links waarnaar deze website direct of indirect verwijst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een externe site die wordt bereikt met een dergelijke link.

We behouden ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie.

Ask Nicely

Met Ask Nicely verzamelen we feedback van klanten en gebruikers.

Op grond van onze gerechtvaardigde belangen (dat wil zeggen belangen bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod als bedoeld in art. 6 lid 1 onder f. AVG) maken wij voor de technische registratie van feedback van klanten en gebruikers gebruik van Ask Nicely, een product van Ask Nicely Limited, Lvl 1, 63 Ponsonby Rd, Ponsonby 1011, Auckland, Nieuw-Zeeland.

De Europese Commissie heeft bij wijze van een adequaatheidsbesluit bevestigd dat Nieuw-Zeeland een passend beschermingsniveau waarborgt en derhalve een veilig derde land is als bedoeld in art. 45 AVG.

Bij gebruik van feedbackfuncties wordt er een verbinding tot stand gebracht met de IT-systemen van Ask Nicely, waar de ingevoerde gegevens worden opgeslagen. Ask Nicely wordt gebruikt om automatisch enquêtemails te versturen om klantbeoordelingen en andere klantfeedback te ontvangen. Wanneer klanten reageren op een dergelijk verzoek wordt informatie zoals het e-mailadres gebruikt om contact met ze op te nemen om bijvoorbeeld te reageren op een beoordeling of feedback. De feedback en geleverde data zullen niet worden gepubliceerd. Als gebruikers geen klantfeedback willen verstrekken, kunnen ze zich hiervoor afmelden door op de afmeldknop te klikken onderaan de ontvangen e-mail.
Meer informatie vindt u op https://www.asknicely.com/privacy.