NL

Kwaliteit & certificering

Tules

Guardian staat voor kwalitatief hoogstaande producten, klantvriendelijke service, en flexibiliteit. Guardian producten en systemen worden continu gecontroleerd op kwaliteit. Uitgebreide testprogramma's hebben geresulteerd in Europese certificering (ETA en Sintef) en FM Approvals. Ons valbeveiligingsysteem is (met succes) getest door testinstituut Satra (volgens EN 795:2012).

Europese certificering

Het gehele assortiment van Guardian is getest en wordt permanent bewaakt volgens de laatste Europese regelgeving (EAD 030351-00-0402). Klik hier om ons certificaat in te zien.

Onder deze regelgeving worden alle parameters voor dakbevestigers getoetst:

 • statische en dynamische testen om rekenwaardes te bepalen;
 • corrosiebestendigheid volgens Kesternich DIN 50018 S2, OL;
 • unwinding (terugdraai-effect van bevestigers uit staal);
 • veroudering van kunststoffen;
 • traceerbaarheid van de producten;
 • kwaliteitwaarborgsysteem.

Conform het Bouwbesluit 2012 moet voor nieuwbouw en renovatie worden aangegeven hoe onderhoud op en aan gebouwen veilig kan worden uitgevoerd. Als onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder maatregelen, moeten er gebouwgebonden voorzieningen worden aangebracht.
De Europese norm EN 795 uit 2012 (Persoonlijke Beschermingsmiddelen tegen Vallen) beschreef waar ankervoorzieningen voor valbeveiliging aan moeten voldoen. Toen deze norm eind 2015 werd goedgekeurd door alle landen en instellingen, was dat met de waarschuwing dat gebouwgebonden ankervoorzieningen niet langer onder de PBM richtlijnen vallen. Gebouwgebonden ankervoorzieningen zijn sindsdien ondergebracht onder de bouwrichtlijnen.

Hoewel er dus geen norm is voor gebouwgebonden ankervoorzieningen kan er wél getest worden of systemen voldoen aan de EN 795:2012.

Het Britse SATRA Technology Centre is het testinstituut voor valbeveiligingssystemen. De valbeveiligingsystemen die wij aanbieden, worden ook getest door dit instituut en voldoen aantoobaar aan de gestelde normen.

FM Approval

FM Global is een Amerikaans risico management- en verzekeringsbedrijf dat (wereldwijd) commerciële gebouwen verzekert. Wanneer in Europa een bevestigingssysteem voor een FM verzekerd project wordt aangeboden, dienen de volgende belangrijke zaken in acht te worden genomen:

 • een Europees project vereist CE gemarkeerde producten met bijbehorende Declaration of performance;
 • er dient een windlastberekening volgens EN 1991-1-4+NA opgesteld te worden, om tegemoet te kunnen komen aan de Europese bouwregelgeving;
 • FM verzekerde projecten vereisen een grootschalige windkisttest volgens FM-4470;
 • indien er meerdere dakmembraanbreedten worden toegepast, moet voor elke afzonderlijke breedte een windkisttest volgens FM-4470 worden uitgevoerd;
 • alleen door FM geteste combinaties van producten mogen worden toegepast in de dakopbouw;
 • FM verzekerde projecten vereisen windlastberekeningen conform FM data sheet 1-28, gebaseerd op testresultaten van het FM-4470 testprogramma voor dakopbouwen;
 • de windlastberekening volgens EN 1991-1-4 moet worden vergeleken met de berekening volgens FM data sheet 1-28. De meest conservatieve berekening voor de bepaling van het aantal benodigde bevestigers moet vervolgens worden gekozen.

Voor de volgende producten en dakopbouwen heeft Guardian FM Approvals beschikbaar:

Guardian tules 

Guardian drukverdeelplaatjes

Guardian schroeven           

voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Technical Support via support@guardian.nl of via 0492 597400.

Voor een compleet overzicht kunt u ook terecht op www.roofnav.com

Declaration of performance

Op 1 juli 2013 is de nieuwe Europese regelgeving voor bouwproducten in werking getreden. Bouwproducten (en dus ook bevestigingsmaterialen) dienen ETA-gecertificeerd te zijn.  Net zoals andere fabrikanten, is Guardian verplicht om de prestaties van onze producten te onderbouwen en kenbaar te maken. Deze prestaties worden per product vastgelegd in een Declaration of Performance (DoP).

Met dit document bent u er zeker van dat de producten die u aanschaft voldoen aan de Europse regelgeving. Voor u betekent een DoP simpelweg dat u de zekerheid heeft over de kwaliteit van een product.

De Declaration of Performance certificaten kunt u vinden bij onze individuele producten op de Guardian productenpagina.

Wilt u de DoP's van (een van) onze producten ontvangen?

Vul onderstaand verzoek in en wij sturen u deze toe!

Fp

Auditering

Bij Guardian staan we voor aantoonbare kwaliteit. Dit vertaalt zich door naar de certificaten die wij kunnen overleggen na diverse audits.

NEN-EN-ISO 9001

NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

 1. moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 2. zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Guardian is ISO 9001 gecrediteerd door externe auditeur SQS.

Intern

Twee maal per kalenderjaar wordt binnen Guardian een interne audit gehouden.  De processen en procedures van al onze afdelingen worden dan doorlopen, gecontroleerd en er worden verbeterpunten aangedragen.

EN 795 (valbeveiliging)

De EN 795 regelt de technische eisen voor Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Deze norm definieert bijvoorbeeld tegen welke belastingen  oplossingen voor valbeveiliging bestand moeten zijn en hoe zij getest en gecertificeerd worden.

De valbeveiliging die Guardian aanbiedt, is getest volgens de EN 795.