NL

ISO 14001 certificering

cases
Wij-zijn-iso-14001-gecertificeerd

Continue optimalisatie van milieuprestaties

Guardian B.V. hecht veel waarde aan duurzaamheid. People, planet én profit zijn in ons DNA verweven. Onze bijdrage aan een beter milieu uit zich in demontabele, recyclebare producten en vanaf nu ook in een ISO 14001 gecertificeerde productielocatie. 

Hoewel het investeren in een duurzaam beleid en aandacht voor een systematische aanpak van milieu-aspecten niet nieuw is voor Guardian, gaat de toekenning van het ISO 14001 certificaat verder. Dit bewijst dat Guardian werkt aan continue terugdringing van milieubelasting. Dit doen we door te werken volgens een milieu-aspecten register, door de milieurisico’s rondom onze producten en processen te beheersen en door aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

R48-recyclebaar-en-demontabel

Internationale standaard

NEN-EN-ISO 14001:2015 is de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Aan de hand hiervan heeft Guardian een milieubeleid ontwikkeld waarvan de uitvoering geborgd. Dit draagt bij aan het realiseren van de gestelde milieudoelstellingen.

Toegevoegde waarde voor opdrachtgevers

Onze ISO 14001 certificering maakt het eenvoudiger om hoger te scoren op beoordelingsmethoden waarbij gebouwen geëvalueerd worden op duurzaamheid en milieuprestaties; Twee aspecten waar niemand meer omheen kan tegenwoordig.

Duurzaamheid en beleid

Het beleid van Guardian is gericht op continue optimalisatie van kwaliteits- en milieuprestaties, zoals omschreven in de normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Binnenkort vindt u hier ook een downloadbare versie van het ISO 14001 certificaat.