PL

Polityka prywatności

Twoje dane są u nas bezpieczne. Twoje dane osobowe traktujemy odpowiedzialnie, z zastrzeżeniem wszystkich odpowiednich przepisów prawa o ochronie danych.

Wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy, wykorzystujemy i wymieniamy twoje dane osobowe osobom trzecim, tylko jeśli jest to dozwolone przez prawo lub za twoją zgodą.

Dane osobowe odnoszą się do wszystkich informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika jako osoby i mogą być do Ciebie przypisane, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to określone przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych, za które administrator (odpowiedzialny za ochronę danych) jest odpowiedzialny. Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

Możemy udostępniać Twoje dane innym firmom w naszej spółce, aby świadczyć określone usługi. Spółki grupy mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają równoważnego poziomu ochrony danych. Gwarantujemy odpowiednią ochronę danych poprzez umowy z firmami z spółki.

Musisz wyraźnie wyrazić zgodę na takie przesyłanie danych.

Bezpieczeństwo danych / bezpieczny transfer danych

Poprzez środki techniczne i organizacyjne chronimy nasze systemy IT przed przypadkowym dostępem,  transferem, wejściem, utratą i dystrybucją, a także zniszczeniem i zmianą przez osoby nieupoważnione.

Przesyłanie danych osobowych na naszych stronach internetowych jest chronione zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi.

Subskrypcja newslettera

Użytkownicy naszej witryny mogą zapisać się na newsletter. Zapisanie się do newslettera wymaga rejestracji adresu e-mail. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie będą ujawniane osobom trzecim.

Możesz zrezygnować z newslettera w dowolnym momencie za pomocą linku na końcu każdego biuletynu.

Twoje Prawa

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą oferowanych opcji kontaktu, Twoje dane kontaktowe zostaną zapisane, aby można je było wykorzystać do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Informacje te nie zostaną ujawnione stronom trzecim bez Twojej zgody.

Jeśli Twoje żądanie nie narusza prawnego obowiązku przechowywania danych (na przykład zatrzymywania danych), masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych i usunięcia swoich danych osobowych (na przyszłość).

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Nie będziemy już przetwarzać twoich danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że ważne uzasadnione interesy przeważają nad twoimi interesami, prawami i swobodami lub że przetwarzanie danych służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Kontakt

W odniesieniu do danych osobowych organem odpowiedzialnym jest:

Guardian BV
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
Nederland

Sanne Berkvens
e-mail: sanne@guardian.nl

SFS Data Protection Officer
Christina Schönenberger
e-mail: dataprotection@sfs.biz

Disclaimer

Jako dostawca jesteśmy odpowiedzialni za publikowane przez nas treści zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zawartość naszej strony internetowej jest kompilowana i aktualizowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i sposobem. Nie możemy zagwarantować, że podane informacje są kompletne, poprawne i w każdym przypadku aktualne. Dotyczy to również wszystkich linków, do których ta strona internetowa odnosi się bezpośrednio lub pośrednio. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony zewnętrznej, do której prowadzi taki link.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień dostarczanych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Ask Nicely

With Ask Nicely we collect customer and user feedback.

On the basis of our legitimate interests (i.e. interest in the analysis, optimisation and economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR), for the technical recording of customer and user feedback, we use Ask Nicely, a product of Ask Nicely Limited, Lvl 1, 63 Ponsonby Rd, Ponsonby 1011, Auckland, New Zealand.

New Zealand has been confirmed by the European Commission as having an adequate level of data protection by the Adequacy Decision and is therefore a safe third country in the sense of Art. 45 GDPR.

When using feedback functions, a connection to Ask Nicely’s IT systems is established and data entered is stored there. Ask Nicely is used to automatically send survey e-mails to receive customer ratings and other customer feedback. When customers respond to such a request, information such as the e-mail address is used to contact them to respond to a review or feedback, for example. The feedback and data provided will not be published. If users do not wish to provide customer feedback, there is an option to unsubscribe by clicking on the unsubscribe button located at the bottom of the email received.

Further information on this can be found at https://www.asknicely.com/privacy.