NL

Het belang van correcte windlastberekeningen

cases
Dak

Met meer dan 2000 windbelastingen die wij jaarlijks maken voor onze klanten, heeft Guardian de expertise in huis om u te adviseren in de keuze van de juiste bevestiger en het juiste aantal bevestigers. Samen met onze partner Constructech uit Zweden, heeft Guardian de Roof Calculator ontwikkeld. Met dit programma kunnen we voor alle Europese landen een correcte windlastberekening uitvoeren, conform de Eurocode, waarbij rekening gehouden wordt met de nationale bijlagen van het betreffende land. Daarnaast kunnen we berekeningen maken conform de Amerikaanse FM-methodiek.

Om de (systeem)rekenwaarde voor een mechanisch bevestigd daksysteem te bepalen is het belangrijk om de sterkte van de diverse onderdelen te onderzoeken. De zwakste schakel is bepalend voor de (systeem)rekenwaarde. De karakteristieke waarde van de bevestiger wordt verkregen uit de Guardian ETA-08/0285 of middels uittrekproeven op het dak. De karakteristieke waarde van het dakmembraan en de tule of drukverdeelplaat wordt verkregen door windkisttesten volgens EN-16002.

Het is belangrijk de volgende waarden te vergelijken:
1.Pull-out sterkte van bevestiger uit de ondergrond, test ETAG 006 Annex D;
2. Pull-through sterkte van plaatje/tule en dakmembraan, windkisttest EN:16002;
3.Pull-over sterkte bevestiger en plaatje/tule, test ETAG 006 Annex D.

Let op!

Veelgemaakte fouten in windlastberekeningen die wij tegenkomen in de markt zijn:

  1. er wordt een te lage (interne) binnendruk coëfficiënt (Cpi) gehanteerd;
  2. de factor voor externe druk of zuiging (Cpe) wordt verkeerd berekend;
  3. windsnelheden wordt verkeerd ingevoerd
  4. hoogte dakrand of gebouwhoogte wordt verkeerd ingevoerd
  5. diktes en afstanden van profielen van de ondergrond worden verkeerd aangenomen

Redenen hiervoor zijn het niet in acht nemen van de nationale bijlagen van het betreffende land, geen gedegen onderzoek naar het gebouw/tekeningen en ontwetendheid.

Wanneer een windlastberekening niet goed uitgevoerd wordt, zal de betreffende klant onjuist geïnformeerd worden over het type én aantal bevestigers die gebruikt dienen te worden bij de montage. Windlastberekeningen die niet goed gemaakt worden, komen vaak goedkoper uit doordat het lijkt of er minder bevestigers nodig zijn. Het gebouw/dak voldoet dan niet aan de geldende bouwregelgeving!

Iedereen weet wat er kan gebeuren als de dakbaan en/of isolatie niet goed bevestigd wordt en er trekt een zware storm over ons land heen. In de meeste gevallen zijn de schade en kosten die daarbij komen kijken niet te overzien. Daar wil geen enkel bedrijf verantwoordelijk voor zijn, zeker wanneer bevestigers maar 2% van de totale dakkosten bedragen.

Kies daarom altijd voor een windlastberekening uitgevoerd door Guardian. Onze kundige medewerkers weten precies wat ze (moeten) doen en geven duidelijk aan wat ze van u nodig hebben om een juiste windlastberekening op te stellen. Wij zijn daarnaast bereid de calculatie van een derde partij te controleren en u hierover onafhankelijk advies te geven.

Bij Guardian krijgt u altijd een correcte berekening waarin precies staat wat u nodig heeft. Niets meer, niets minder.