NL

Mechanisch bevestigde meerlaagse bitumineuze daksystemen

cases
Daksysteem

Mechanisch bevestigde, meerlaagse bitumineuze daksystemen worden op zowel commerciële als niet-commerciële gebouwen toegepast. Wilt u een meerlaags bitumen dak toepassen op uw project? Dan geeft dit artikel u snel inzicht in de onderdelen.

Mechanisch bevestigde meerlaagse bitumineuze daksystemen passen bij koud dak-systemen, maar worden vooral gekozen bij warm dak-constructies. Koud dak-systemen hebben een houten dakvloer, terwijl warm dak-constructies een opbouw hebben van dakconstructie-dampscherm-isolatie en daar bovenop het meerlaags bitumineuze dakmembraansysteem.

Soorten bitumineuze systemen

In Europa is een meerlaags bitumineus systeem zeer populair voor platte daken en zien we dit in een grote variëteit. Kenmerkend voor deze systemen is dat de basislaag veelal een hoogwaardige polyester versterking heeft in vergelijking met de traditioneel gebrande en gekleefde systemen. Dit geeft het membraan de benodigde sterkte wanneer tules en drukverdeelplaatjes worden gebruikt om de dakopbouw te bevestigen aan de dakconstructie.

Materiaal Basislaag:

Polyester versterkt SBS of APP, dikte 2,5 - 3,0 mm (2500 - 3500 g/m2)
Toplaag: Glas/polyester versterkte SBS of APP, dikte 3,5 - 5,0 mm (4000 - 5000 g/m2) Gangbare membraanbreedte: 1,0 m

 

R75

Twee bevestigingsmethoden voor meerlaagse systemen

Ongeacht de materialen die gebruikt worden, zijn er twee methodes om bitumineuze meerlaagse daksystemen te bevestigen: veldbevestiging en overlapbevestiging.

Methode 1: Veldbevestiging

De drukverdeelplaten of tules worden bevestigd in de onderlaag volgens een vooraf bepaald patroon, onafhankelijk van de overlappen van de onderlaag (veldbevestiging). Dit gebeurt in symmetrische patronen of in patronen aangepast aan de specifieke dakconstructie.Wanneer de onderlaag is aangebracht wordt vervolgens de toplaag gebrand, of verkleefd d.m.v. warme bitumen op de onderlaag.
De twee bevestigers die geschikt zijn voor veldbevestiging:

Beide bevestigers zijn geschikt voor de bevestiging van isolatie en onderlagen.

Deze manier van bevestigen wordt voornamelijk in België en Nederland toegepast.

 

Methode 2: Overlapbevestiging

De plaatjes of tules worden bevestigd in de 10 cm brede overlap van de onderlaag. De overlap wordt vervolgens gebrand op dezelfde wijze als bij de éénlaagse bitumineuze systemen. Vervolgens wordt de toplaag gebrand, of verkleefd d.m.v. warme bitumen, op de onderlaag.
De vier bevestigers die geschikt zijn voor overlapbevestiging:

Deze methode wordt veel toegepast in Scandinavische en EU landen.

 

R45

Guardian bevestigingsoplossingen

Guardian biedt een breed gamma aan drukverdeelplaten en kunststof tules voor een veilige bevestiging van meerlaagse bitumineuze dakmembraansystemen, zowel op zachte als harde ondergronden (isolatie).

Het standaard assortiment van Guardian overlapbevestigers kent rekenwaarden van 450 - 650 N/bevestiger, afhankelijk van het type membraan. De high performance range van het Guardian drukverdeelplaten en tules assortiment behaalt rekenwaarden van maar liefst 650 - 900 N/bevestiger. De rekenwaarde voor elke membraan/plaat-tule combinatie wordt bepaald op basis van grootschalige windkisttesten volgens testmethode EN-16002.

De experts van Guardian zitten voor u klaar om mee te kijken met uw project. Zo weet u zeker dat u de juiste keuze in uw bevestigingsoplossing maakt.

Neem direct contact op!