NL

Hipertool

cases
machinale-bevestiging-getande-tules

Als hoge rekenwaarden, efficient, snel en ergonomisch werken ertoe doen: De Hipertool.

Als er snel, efficiënt, en ergonomisch gewerkt dient te worden dan is werken met een verwerkingsmachine dé oplossing. Naast de gangbare machines voor de verwerking van tule- schroefcombinaties zoals de PP 260 biedt Guardian als eerste op de markt een machine specifiek voor de verwerking van getande tules: de Hipertool.

Tules of getande tules?

Om te beginnen: Wat bepaalt de keus voor getande tules? Gebruik van getande tules, zogenaamde high performance tules, is aan te raden wanneer er sprake is van grote windbelasting. Met getande tules worden hoge rekenwaarden bereikt, zodat het dak beter bestand is tegen een hoge windbelasting. De getande tule- schroefcombinaties van Guardian zijn geschikt voor toepassing op elke gangbare ondergrond. Afgezien van de combinaties voor beton kunnen alle tule-schroefcombinaties in de Hipertool verwerkt worden.

Is de windlastbelasting laag dan voldoen niet-getande of 'standaard' tules in combinatie met een schroef. Specialisten van Guardian adviseren je hierover en voorzien je van een specifieke windlastberekening.

Lage ergonomische belasting

Terug naar verwerking met een machine zoals de PP 260 of de Hipertool. In tegenstelling tot handmatige verwerking van tule- en schroefcombinaties is het bij verwerking met een machine niet nodig om voorovergebogen of geknield te werken. De dakdekker die het apparaat bedient, kan afhankelijk van zijn lengte rechtop staan tijdens de verwerking. Daardoor is de belasting voor de rug en bovenbenen veel lager en is, bij correct gebruik, het risico op rugklachten nagenoeg nihil. Ook verplaatsing van de machine kost nauwelijks kracht, de wieltjes maken het mogelijk om deze eenvoudig vooruit te duwen. Dit alles reduceert de kans op uitval door lichamelijke problemen sterk.

guardian-product-image

on-site-ondersteuning-guardian

Besparing op arbeid

Naast vermindering van het risico op uitval door lichamelijke belasting beïnvloedt werken met een verwerkingsmachine de factor arbeid. Hoe? Daar kunnen we kort over zijn: met een verwerkingsmachine kan er sneller gewerkt worden. Op grote daken levert dat aanzienlijke besparingen op, wat mooi meegenomen is in tijden van personeelsschaarste.

Dit geldt voor alle verwerkingmachines. Werken met de Hipertool in combinatie met high perfomance tules zoals de RB48 heeft als extra voordeel dat er bredere dakbanen gebruikt kunnen worden. In verhouding met minder bevestigers per m2. De slimme verstaander leest dat dit en arbeid bespaart en een financieel voordeel oplevert.

Kwalitatieve verwerking

Tot slot is werken met een verwerkingsmachine interessant doordat tule- en schroefcombinaties gegarandeerd gelijkmatig en op dezelfde diepte bevestigd worden door de machine. De bediening is over het algemeen heel eenvoudig. Onze dakexperts helpen je graag met een demo op weg in het werk.