PL

Projekt referencyjny: zakład Leknes, Norwegia

cases
Referentie

W Leknes na wyspach Lofoty, pięknym archipelagu w Norwegii, powstaje pierwsza na świecie fabryka wirusów bakteriobójczych dla medycyny. Stworzenie bakterii tolerujących ważne antybiotyki jest jednym z największych wyzwań medycyny naszych czasów. Każde niepotrzebne i niedokładne stosowanie antybiotyków przyczynia się do wzrostu oporności bakterii, zwanej również antybiotykoopornością.

Firma Guardian dostarczyła elementy złączne na dach płaski do naszego solidnego, wieloletniego partnera, firmy Byggfester AS w Trondheim w Norwegii.

Obliczenia obciążenia wiatrem

Fabryka znajduje się częściowo w morzu. Ze względu na niezwykłą konstrukcję i warunki środowiskowe, Byggfester obliczył obciążenia wiatrem dla tego budynku. W tym projekcie zastosowano przelotkę Guardian R45 w połączeniu z naszymi śrubami BSHD 4,8.

Aby określić odporność konstrukcji dachu na działanie wiatru, należy przeprowadzić obliczenia obciążenia wiatrem. Taka kalkulacja może zapobiec wielu problemom. Należy również udowodnić, że dach jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Obliczenie prawidłowej odporności konstrukcji dachu na działanie wiatru nie jest łatwe i może stanowić nie lada zadanie. Można zapobiec znacznym szkodom wyrządzonym przez burzę i innym poważnym problemom.

Informacje o projekcie

Wykonawca dachu: Atlanterprodukter AS
Membrana dachowa: Derbigum SP
Opracowanie projektu/ilustracja: LPO Arkitekter

Budynek ten został wybudowany specjalnie dla firm STIM i ACD Pharma, które prowadzą badania nad rozwojem wirusów bakteriobójczych z wykorzystaniem Aquakultury.