Juiste lengte combinatie (bevestigers)

cases
Tules

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Bij de start van het project blijken de geleverde bevestigers te kort te zijn voor de opbouw op het dak. Dit zorgt direct voor vertraging van het project! De vraag "welke isolatiedikte wordt er gebruikt" klinkt gemakkelijk maar hiermee kan het toch fout gaan. Hieronder leggen wij uit waar men op moet letten bij het bestellen van onze Guardian producten om ervoor te zorgen dat de juiste combinaties op het dak geleverd worden.

Ondergrond

Per ondergrond gelden er een verschillende inbrengdieptes. Met inbrengdiepte bedoelen we hoe ver een bevestiger in de ondergrond dient te zitten of uit te steken. Meestal geven wij dit aan in millimeter (mm). De volgende tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende ondergronden met de bijbehorende inbrengdiepte.

Ondergrond

Minimale inbrengdiepte (mm)

Voorboren

Staal

20mm

Nee

Hout

20mm

Nee

Beton

25mm*

Ja (Ø5mm, 35mm minimaal)

Gasbeton

60mm

Nee

Anders

Neem contact met ons op

-

* Indien er gebruik wordt gemaakt van bevestigers langer dan 100mm geld een inbrengdiepte van 30mm

Verschillen in ondergrond

Ondergronden, met name prefab beton en staal profielen, kunnen ervoor zorgen dat er verschillende opbouwdiktes ontstaan. Hoe dit komt?

Warm dak platen hebben verschillende "dimpels" welke voor de kracht/stabiliteit van de platen zorgen. Deze "dimpels" kunnen echter dermate groot zijn dat een bevestigercombinatie niet meer de juiste inbrengdiepte heeft ter hoogte van de dimpel, of zelfs helemaal niet in de ondergrond grijpt. De meest simpele oplossing voor deze situaties is het gebruik van een bevestiger combinatie met 10mm langere inbrengdiepte.

Prefab betonplaten kunnen onderling een verschil in hoogte hebben. De oorzaak is vaak de uitvoering in het werk. Ook hier kan door het gebruik van bijvoorbeeld harde isolatieplaten ter hoogte van twee prefab betonplaten een langere combinatie nodig zijn. De ideale oplossing hiervoor is het gebruik van de Guardian ASTL combinatie. Meer informatie over de Guardian ASTL is te vinden op onze website.

Type dakbedekking en dampschermen

Let bij het bepalen van de juiste bevestigercombinatie op de dikte van de dakbedekking en eventuele dampschermen. Standaard combinaties geven de opbouwdikte weer die maximaal bereikt kan worden, rekening houdend met de inbrengdiepte. Met name bij renovatie kunnen meerdere oude dakbedekkingslagen ervoor zorgen dat een langere combinatie nodig is. Meet in dit soort situaties altijd de opbouw inclusief de oude dakbedekking.

Samenstellen van de combinatie

In sommige situaties is het nodig om af te wijken van de standaard combinaties. Het is dan goed om te weten dat bij een combinatie waar een kunststof tule ingezet wordt de schroef 20mm van zijn lengte verliest in de tule. Om daarnaast een telescopisch effect te behouden dient de neus van de tule ongeveer 20mm van de ondergrond verwijdert te zijn. Met behulp van onderstaande foto en formule kan gemakkelijk de juiste bevestigercombinatie bepaald worden voor het gebruik van de Guardian R-45 en R-75.

Formule om de lengte van de tule te berekenen 

Maximale lengte tule (mm) = Totale opbouwdikte (mm) - 20mm

Tip: Rond de tule lengte af naar beneden.

Formule om de lengte van de schroeven te berekenen 

Lengte bevestiger (mm) = (Totale opbouwdikte (mm) - Tule lengte (mm)) + 20mm + inbrengdiepte

Tip: Rond de schroeflengte af naar boven.

Klik hier voor onze combinatietabel om in één oogopslag te zien welke bevestigers u nodig heeft!

Ruud Pelzer:

Hi there! Do you prefer browsing our website in another language?