Energiedak

Energiedak

Een energiedak is een dak waarop energie wordt opgewekt. Dit kan bijvoorbeeld door zonnepanelen, zonneboilers, windmolens etc. Het dak is dan groen in de symbolische betekenis. Vaak hebben planten daarnaast wel een positief effect op het rendement van de energieopbrengst.

Energiedaken zullen meer en meer toegepast worden, aangezien deze daken staan voor vrije energiewinning en ze zorgen voor een aanzienlijke reductie van energiekosten en CO2 uitstoot.

Zonnepanelen of groendak?

Voor degenen die denken dat ze een keuze moeten maken tussen een groendak of zonnepanelen; dit hoeft niet! Sterker nog, een groendak in combinatie mét zonnepanelen versterkt elkaars werking.

Zonnepanelen hebben de hoogst mogelijke opbrengst bij een lage omgevingstemperatuur. Op een (zwart) bitumendak kan de temperatuur oplopen tot wel 65 graden celsius. Hierdoor verliezen zonnepanelen dus aan waarde. Op een groendak blijft de temperatuur relatief laag (tot circa 36 graden celsius), waardoor het rendement van de zonnepanelen wordt vergroot met 9 tot 16%. Daarnaast zorgt de lagere temperatuur voor minder slijtage aan het zonnepaneel, dat dus langer mee gaat.

Overige voordelen:

  • de dakbedekking gaat twee tot drie keer langer mee;
  • biodiversiteit wordt bevorderd (andere planten zullen zich vestigen op schaduwrijke plekken onder de panelen);
  • optimaal gebruik maken van oppervlaktes en energiebronnen vanuit de natuur.


Wilt u meer informatie over de toe te passen Guardian producten op een energiedak of wilt u meer weten over het totale daksysteem en hoe dit toe te passen?

Neem dan vrijblijvend contact op via 0492 597400 of via info@guardian.nl.

Ruud Pelzer:

Hi there! Do you prefer browsing our website in another language?